dissabte, 15 de maig de 2010

"Paper Piecing"

Finalment he fet un coixí amb el Sal de les casetes
"Paper Piecing", feia molt de temps que no feia rés,
i ara estic intentan acabar tot el que tinc començat.